Rodzice

Drogi Rodzicu,

Dobrze rozumiemy jak trudne jest w dzisiejszych czasach zadbanie o dobre wykształcenie Twojego dziecka. Ciągle zmieniana podstawa programowa tego nie ułatwia. Nauczyciele w dwudziesto-kilku osobowej klasie również mają trudności z oceną i indywidualnym podejściem do każdego ucznia. To dla tego między innymi stworzyliśmy projekt Matma w Głowie - najnowocześniejszy w Polsce automatyczny system oceny kompetencji maturalnych. To pierwsze tak zaawansowane narzędzie, które pozwoli Twojemu dziecku dokonać rzetelnej oceny wiedzy i kompetencji z matematyki. Tobie natomiast daje przejrzysty wgląd na jego wyniki oraz wskazuje, w których obszarach powinien je poprawić, dzięki czemu będziesz mógł mu w tym pomóc. Narzędzie jest dedykowane nie tylko dla maturzystów ale dla wszystkich uczniów szkół średnich. Świetnie sprawdza się podczas przygotowania do sprawdzianów i klasówek.

Kluczowe zalety:

Szczegółowe raporty i rekomendacje – w raportach znajdziesz nie tylko ogólną ocenę wyników Twojego dziecka ale przede wszystkim szczegółowe wyniki z rozbiciem na poszczególne kompetencje maturalne wraz z rekomendacjami jak je poprawić. Już nie musisz pytać się dziecka czy umie do klasówki, sprawdzianu czy w końcu do matury. Masz narzędzie aby to sprawdzić. Ponadto dzięki rekomendacjom będziesz wiedział jak pomóc dziecku aby osiągnęło lepsze oceny.

Precyzja i szybkość - dzięki zastosowaniu algorytmów adaptacyjnych system dostosowuje trudność kolejnych zadań do poprawności odpowiedzi Twojego dziecka dzięki czemu w kilku krokach jesteśmy w stanie precyzyjnie sprawdzić poziom Jego wiedzy z danego obszaru.

Rozbudowane narzędzia oceny – zróżnicowane typy zadań i narzędzia wspierające pozwalają na bardziej skuteczną weryfikację. Dostępne są różne typy zadań: od zamkniętych (testy jedno i wielokrotnego wyboru) po otwarte w których zdający są proszeni o wprowadzeni pełnych wyników. Dzięki przydatnemu przybornikowi mają możliwość łatwego wprowadzania symboli matematycznych a nawet całych równań.

Śledzenie postępów – system umożliwia podgląd wyników i raportów ze zrealizowanych testów dzięki czemu będziecie mogli łatwo sprawdzić jak poprawiają się wyniki Waszych dzieci.

Duża baza zadań – nawet wielokrotnie powtarzając testy z danego obszaru Wasze dzieci będą mogły sprawdzić swoje umiejętności nie rozwiązując wciąż tych samych zadań. Daje to dodatkową pewność, że ich wiedza jest ugruntowana, a nie jedynie nauczyli się danego szablonu odpowiedzi.

Życzymy sukcesów Tobie i Twojemu dziecku. Mamy nadzieję, że dzięki Matma w Głowie zarówno matura jak i zwykła klasówka nie będą już sprawiać problemów.


Zespół Matura w Głowie