O Matmie w głowie

Projekt Matura w Głowie to inicjatywa zapalonych osób, związanych od wielu lat z edukacją. We współpracy z ekspertami i dydaktykami, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli opracowaliśmy najnowocześniejszy w Polsce automatyczny system oceny kompetencji. Pierwszy projekt, który uruchamiamy pod nazwą Matma w Głowie, daje możliwość oceny wiedzy i kompetencji uczniów szkół średnich. Widząc potrzeby uczniów, chcemy w przyszłości uzupełniać naszą ofertę o kolejne przedmioty. Nasz zespół składa się z doświadczonych nauczycieli, dydaktyków oraz inżynierów, dzięki którym mamy pewność , że dostarczane narzędzie jest najwyższej jakości.

Wizja

Uważamy, że każdy z Was powinien mieć możliwość obiektywnej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu będziecie w stanie lepiej przygotować się do wyzwań, które staną przed Wami w przyszłości.

Misja

  • Chcemy dostarczyć Wam narzędzi, które pozwolą na profesjonalne i obiektywne weryfikowanie postępów nauczania.
  • Pragniemy realizować działania mające skutkować podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności oraz polepszeniu uzyskiwanych przez Was wyników w egzaminach dojrzałości i innych sprawdzianach kompetencji, które mają wpływ na Wasz start w przyszłe życie społeczne i zawodowe .

Cele:

  • Udostępnienie profesjonalnego narzędzia oceny wiedzy i kompetencji dla uczniów szkół średnich i gimnazjów.
  • Dostarczenie przejrzystego systemu oceny wyników i postępów nauczania.
  • Zbudowanie kompleksowego systemu pokrywającego wszystkie obszary wiedzy i kompetencji wymagane przez MEN i CKE.
  • Wsparcie rozwoju młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.