Media

Dane kontaktowe:

Email: biuro@maturawglowie.pl

Adres do korespondencji: ul. Aleje Jerozolimskie 196/9, 02-486 Warszawa

Media i osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji o projekcie zachęcamy do kontaktu poprzez powyższy adres email.


Projekt Matura w Głowie to inicjatywa zapalonych osób, związanych od wielu lat z edukacją. We współpracy z ekspertami i dydaktykami, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli opracowaliśmy najnowocześniejszy w Polsce automatyczny system oceny kompetencji. Pierwszy projekt, który uruchamiamy pod nazwą Matma w Głowie, daje możliwość oceny wiedzy i kompetencji uczniów szkół średnich. Widząc potrzeby uczniów, chcemy w przyszłości uzupełniać naszą ofertę o kolejne przedmioty. Nasz zespół składa się z doświadczonych nauczycieli, dydaktyków oraz inżynierów, dzięki którym mamy pewność, że dostarczane narzędzie jest najwyższej jakości.