FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli masz inne pytania dotyczące naszej oferty lub działania portalu zachęcamy do kontaktu.

1. Czy testy Matma w Głowie są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odpowiedź: Tak, zadania oraz przypisane do nich kompetencje są tworzone w oparciu o podstawę programową MEN.

2. Czy mogę podejrzeć rozwiązania do zadań napotkanych w teście?

Odpowiedź: Nie udostępniamy rozwiązań do zadań. System Matma w Głowie został stworzony aby pomóc uczniom określić kompetencje i obszary wiedzy wymagające poprawy. Nie chodzi nam o to abyś nauczył się rozwiązywać na pamięć określony typ zadań. Pragniemy natomiast abyś zrozumiał matematykę i nabył umiejętności dotyczące rozwiązywania zadań niezależnie od tego jak są sformułowane.

3. Czy "Matma w Głowie" oferowana jest tylko na poziomie matury?

Odpowiedź: Matma w głowie ma zastosowanie już od pierwszej klasy liceum. Obejmuje sprawdzian wiedzy z całości materiału. Testy są podzielone na bloki dzięki czemu użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z każdego z działów razem jak i osobno. System sprawdza się zarówno przed maturą jak i do sprawdzenia przygotowania do kartkówki lub sprawdzianu.

Materiał w liceum realizowany jest działami o podobnej strukturze. Dla przykładu w pierwszej klasie uczeń poznaje już zbiory, liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne, natomiast rachunek prawdopodobieństwa zazwyczaj pozna w ostatniej klasie.

Tak więc Matma w głowie pozwala śledzić postępy ucznia przez całą szkołę średnią i pomaga zdiagnozować brakujące kompetencje aby na koniec mieć pewność, że jest się dobrze przygotowanym do matury.

4. Czy zestawy maturalne zostały stworzone z istniejących zestawów z lat poprzednich, czy są one inne?

Odpowiedź: Serwis oferuje dwa typy testów:

  • Działy maturalne - Test analizujący szczegółowo kompetencje z wybranych działów maturalnych - na koniec użytkownik otrzymuje raport z wyszczególnionymi ocenami z poszczególnych działów oraz kompetencji. Ma na celu szczegółową diagnozę braków w wiedzy wymagających uzupełnienia.
  • Arkusze maturalne - Wybrany typ testu strukturą i zawartością przypomina arkusz maturalny. Nie są to kopie testów z poprzednich lat ale test generowany z zadań zbliżonych do tych, które występowały na maturze. Proporcje zadań z poszczególnych działów matematyki również odpowiadają strukturze dotychczasowych testów maturalnych. Za każdym razem zadania są losowane z dużej bazy więc użytkownik ma możliwość wielokrotnego ćwiczenia swoich umiejętności przed maturą nie powtarzając wciąż tych samych arkuszy.