Ucz się z nami
matematyki!

Szybko, prosto, skutecznie!

Rozwiąż test
Korzyści z programu
Uczniowie
Arkusze maturalne i testy
ze wszystkich działów
matematyki

Zadania dopasowane do
poziomu wiedzy i umiejętności

Raporty szczegółowo
wskazujące obszary
do poprawy
Rodzice
Doskonała pomoc
w przygotowaniu do matury
Twojego dziecka

Raporty wskazujące silne
i słabe strony Twojego dziecka

Zgodność zadań
z wymaganiami Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
Nauczyciele
Nowoczesna praca domowa
i interaktywna pomoc
dydaktyczna

Testy z działów - skuteczna
metoda prowadzenia lekcji
powtórzeniowej

Zapomnij o sprawdzaniu
klasówek, szczegółowy raport
z oceną Twojego ucznia
otrzymasz w kilka sekund
Szkoły
Wykorzystanie nowoczesnych
technologii zwiększa
skuteczność nauczycieli
matematyki

Wyższy wskaźnik zdawalności
egzaminów maturalnych -
wyższa pozycja w rankingach!

Zwiększ konkurencyjność
Twojej szkoły

Darmowa konsultacja
- tel. 536 060 404

Co dostajesz?

1. Testy z wybranych działów
2. Raport po każdym teście
3. Różnorodna forma zadań

Co dostajesz?

1. Testy z wybranych działów

2. Raport po każdym teście

3. Różnorodna forma zadań